Home » Chụp ảnh màn hình

FastStone Capture 7.7 Full – Phần mềm chụp ảnh màn hình đẹp

FastStone Capture 7.7 Full – Phần mềm chụp ảnh màn hình đẹpFastStone Capture 7.7 Full là phiên bản mới nhất của phần mềm chụp ảnh màn hình cực đẹp với trình biên tập xử lý ảnh tính năng…

Read More »

PicPick 3.2.9 – Phần mềm chụp ảnh màn hình và chỉnh sửa

PicPick 3.2.9 là một chương trình tất cả-trong-một, chủ yếu là hệ thống dựa trên khay, cung cấp một công cụ chụp màn hình đầy đủ tính năng, một trình soạn thảo trực quan hình ảnh, chọn màu, bảng…

Read More »